11 - 12 klasėms

Aistis, Jonas.  Eilėraščiai.
Aputis, Juozas. Novelės.
Balzac, Honore de (Onorė de Balzakas).  Tėvas Gorijo.
Baranauskas, Antanas.  Anykščių šilelis.
Biliūnas, Jonas. Apsakymai.  Liūdna pasaka.
Bradūnas, Kazys. Poezija.
De Cervantes, Migelis (Servantesas Migelis). Don Kichotas.
Donelaitis, Kristijonas.  Metai.
Dostojevskis, Fiodoras.  Nusikaltimas ir bausmė.
Geda, Sigitas. Pezija.
Goethė, Johann Wolfgang (Getė Johanas Volfgangas). Faustas.
Granauskas, Romualdas. Gyvenimas po klevu.
Grušas, Juozas. Barbora Radvilaitė.
Hemingway, Ernestas(Hemingvėjus Ernestas). Senis ir jūra.
Hese. Stepių vilkas
Homeras. Odisėja. Iliada. (Ištraukos).
Juknaitė, Vanda. Ugniaspalvė lapė.
Juknaitė, Vanda. Šermenys.
Juknaitė, Vanda. Stiklo šalis.
Kafka, Francas. Metamorfozė.
Kamiu, Alberas. Maras.
Kamiu, Alberas. Svetimas.
Kamiu, Alberas. Kaligula.
Katiliškis, Marius. Užuovėja.
Krėvė, Vincas. Skirgaila.
Krėvė, Vincas. Šiaudinėj pastogėj.
Kudirka, Vincas. Satyriniai apsakymai.
Kunas, Nikolajus. Senovės Graikijos legendos ir mitai.
M.de Servantesas Migelis. Don Kichotas
Mačernis, Vytautas. Vizijos. Sonetai.
Maironis. Pavasario balsai. Jaunoji Lietuva. (fragmentai)
Marcinkevičius Justinas. Mažvydas.
Marcinkevičius, Justinas. Gyvenimo švelnus prisiglaudimas.
Marcinkevičius, Justinas. Devyni broliai.
Marčėnas, Aidas. Poezija.
Martinaitis, Marcelijus. Poezija.
Mickevičius, Adomas. Vėlinės,III dalis.
Mickevičius, Adomas. Ponas Tadas.
Mickevičius, Adomas. Sonetai.
Miliauskaitė, Nijolė. Eilėraščiai.
Mykolaitis – Putinas V. Tarp dviejų aušrų.
Mykolaitis – Putinas, Vincas. Altorių šešėly.
Nagys, Henrikas. Poezija.
Nėris, Salomėja. Poezija.
Nyka – Niliūnas. Poezija.
Onore De Balzakas. Tėvas Gorijo.
Parulskis Sigitas. D. Kajoko eseistika.
Rabelais Fransua  (Rable Fransua). Gargantiua ir Pantagriuelis.
Radauskas Henrikas. Fontanas; Strėlė danguje.
Radauskas, Henrikas. Poezija.
Radzevičius, Bronius. Novelės
Radzevičius, Bronius. Priešaušrio vieškeliai.
Remargue, Ėrichas Marija(Remarkas Erichas). Vakarų fronte nieko naujo.
Savickis, Jurgis. Novelės.
Shakespeare,  William ( Šekspyras Viljamas) Hamletas.
Shakespeare,  William ( Šekspyras Viljamas) Sonetai.
Sofoklis. Antigonė.
Sruoga, Balys. Dievų miškas.
Sruoga, Balys. Milžino paunksmė
Šaltenis Saulius. Novelės.
Šatrijos Ragana. Sename dvare.
Vaičiulaitis, Antanas. Popiežiaus paukštė.
Vaičiulaitis, Antanas. Mūsų mažoji sesuo.
Vaičiulaitis, Antanas. Valentina.
Vaičiulaitis, Antanas. Pelkių takas.
Vaičiūnaitė, Judita. Eilėraščiai.
Vaičiūnaitė, Judita. Laiškai Sabos karalienei.
Vaižgantas. Gondingos kraštas. (Ištraukos iš „Pragiedrulių“)
Vaižgantas. Pragiedruliai.
Valančius, Motiejus. Palangos Juzė.
Venclova, Tomas. Eilėraščiai.
Vilimaitė, Bitė. Novelės.
Žemaitė. Apsakymai.