2 klasei

Adomaitytė, Gintarė. Vėjų miesto pasakos.
Andersen, Hans Christian (Hansas Kristianas Andersenas). Mergaitė su degtukais.
Baltscheit, Martin (Martinas Baltšaitas ). Pinos laiškai.
Binkis Kazys . Kiškių sukilimas.
Binkis, Kazys. Dirbk ir baiki.
Bloom, Becky, Biet, Pascal (Bekė Blum ). Išsilavinęs vilkas.
Bröger, Achim (Achilas Briogeris). Pica ir Oskaras.
Buivydaitė, Bronė. Auksinis batelis.
Busch, Wilhelm (Vilhelmas Bušas ). Maksas ir Morisas.
Deneborgas, Heinrichas Marija. Asiliukė Grizela.
Fries, Claudia. Atsikrausto kiaulė.
Geda, Sigitas. Pelytė Sidabrytė.
Gruelle, Johny (Džonis Grublas). Linksmasis Kaliausė.
Harrison, David L. (Deividas L. Harisonas ).Milžinų istorijos.
Hartmann, Sven, Härtner, Thomas (Svenas Hartmanas, Tomas Hėrtneris ). Aš ir mano žmogus.
Horn, Emily. Atsiprašau…Ar jūs ragana?
Jakubėnas, Kazys. Kas kiemely daros?
Janikovsky, Eva. Aš jau einu į mokyklą.
Janosch ( Janušas ). Panama labai graži.
Jeršovas, Piotras. Arkliukas kupriukas.
Kepenienė , Nijolė. Kopūstų riteris ir kiti.
Kepenienė , Nijolė. Madingiausias krokodilas.
Lindgren, Astrid. Emilis iš Lionebergos.
Lindgren, Astrid. Lota iš pramuštgalvių gatvės.
Liniauskas , Jonas. Oranžinis čiulptukas.
Liniauskas, Jonas. Maža tamsa, arba Augimo nerimas.
Mačiukevičius, Jonas. Ančiukas Krypčiukas.
Marcinkevičius, Justinas. Grybų karas.
Matutis, Anzelmas. Žilo šilo darbininkai.
Mcbratney, Sam ( Semas Makbratnis ). Ar žinai, kaip aš tave myliu?
Mieželaitis, Eduardas. Zuikis Puikis.
Nordquist, Sven ( Svenas Nordkvistas ). Petsono tortas. Lapių medžioklė.
Paul, Korky. Ragana Vinė.
Petkevičius, Vytautas. Kodėlčius.
Poškus Sigitas. Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus.
Preussler, Otfried ( Gotfrydas Proisleris). Vaiduokliukas.
Vainilaitis, Martynas. Bruknelė.
Vainilaitis, Martynas. Ežio namas.
Velthuijs, Max ( Maksas Veltautas ). Varlius ir nepažįstamasis.
Vytė Nemunėlis. Meškiukas Rudnosiukas.
Zaltenas, Feliksas. Bembis. Bembio vaikai.
Zobarskas, Stepas. Riestaūsio sūnus.