9 klasei

Almanis, Vytautas. Audra susitelkė Korgone.
Balzakas O. (H. de Balzac). Eugenija Grande, Tėvas Gorijo.
Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis.
Beliajevas, Aleksandras. Žmogus amfibija.
Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą) Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus). 
Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka.
Daudet, Alphonse (Alfonsas Dode). Mažylis.
Daukša M. Postilė. (Prakalba).
Diuma, Aleksandras. Trys muškietininkai.
Doilis, Artūras Konanas. Baskervilių šuo.
Džovanjolis, Rafaelis. Spartakas.
Frajermanas, Ruvimas. Laukinis šuo Dingas, arba apysaka apie pirmąją meilę.
Gedimino laiškai (pasirinkti laišką).
Gogolis, Nikolajus. Vakarai viensėdyje prie Dikankos.
Graikų mitai. Sizifas. Narcizas.
Heinleinas, Robertas. Durys į vasarą.
Hugo, Viktoras. Paryžiaus katedra.
Jerome K. Jerome (Džeromas K. Džeromas). Trise valtimi.
Kazlauskaitė, Giedrė. Sudie, mokykla.
Krėvė, Vincas. Raganius.
Lagerliof, Selma. Mergaitė iš Stormyro vienkiemio.
Landsbergis, Vytautas. Rudnosiuko istorijos.
Lenz, Siegfried (Zygfridas Lencas). Arnės palikimas.
Lietuvių liaudies pasakos, dainos, patarlės ir priežodžiai (Eglė žalčių karalienė, Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas ir kt.).
M. Gimbutienė. Senovės lietuvių deivės ir dievai. V., 2002. (Apie Laimą, Gabiją, Giltinę, Laumę ir dar 6 deives ar dievus).
Maironis. Pavasario balsai.
Mazetti, Katarina (Katarina Mazeti). Bandykim nekalbėti apie Dievą.
Mažvydas M.. Katekizmas. (Prakalba).
Melvilis, Hermanas. Mobi Dikas.
Mickevičius A. (A. Mickiewicz). Konradas Valenrodas
Moljeras Ž. B. (J. B. Molière). Tartiufas
Mopasanas, Gi de. Alyvų laukas (arba Mažoji Rok).
Persson, Orjan (Ėrjanas Personas). Didysis pasaulio žaidimas.
Po, Edgaras. Auksinis vabalas.
Rolando giesmė.
S. Šaltenis. Riešutų duona.
Saimekas, Klifordas Donaldas. Kaukų draustinis.
Senovės rytų poezija (pasirinktinai).
Servantesas Saavedra M. (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas.
Sheckley, Robert (Robertas Šeklis). Užmiršti pasauliai.
Shelley, Mary ( Merė Šeli). Frankenšteinas.
Sofoklis. Antigonė.
Šekspyras V. (W. Shakespeare). Karalius Lyras.
Thackeray, William (Viljamas Tekerėjus). Rožė ir žiedas.
Tvenas, Markas. Jankis Karaliaus Artūro dvare.
Valančius, Motiejus. Palangos Juzė.
Visuotinės literatūros tekstai.
Voinič, Etelė Lilijana. Gylys.
Žemaitė . Marti.
Žemaitė. Prie užvertos langinės (arba kitas rinkinys).