Bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 •  Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas;

•  Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo;

•  Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo;

 Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo.

 

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 1.  Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklės.

2.  Bibliotekos nuostatai.

3.  Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai.

4.  Bibliotekos metinės veiklos programos.

5.  Bibliotekos darbuotojų pareigybiniai nuostatai.