BENDROSIOS NAUDOJIMOSI SKAITYKLA TAISYKLĖS

I. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

 1. Mokyklos knygų fondas ir periodiniai leidiniai yra mokyklos turtas ir juo mokyklos bendruomenės nariai gali naudotis skaityklos patalpose.
 2. Skaityklos knygos ir periodiniai leidiniai skaitomi tik skaityklos patalpose.
 3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis.
 4. Jei skaitykloje visos vietos užimtos, kiti lankytojai nebeįleidžiami.

 

II. SKAITYTOJŲ IR lankytojų teisės, pareigos, atsakomybė

 

1.  Lankytojai turi teisę:

 1. Gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
 2. Naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, garsajuostėmis, vaizdajuostėmis, internetu, kompaktiniais diskais ir kt.);
 3. Pateikti užklausą žodžiu arba raštu, telefonu, faksu arba elektroniniu paštu.

 

2.  Lankytojai privalo:

 1. Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, negadinti skaityklos inventoriaus;
 2. Pastebėjus leidinį su defektu, pranešti bibliotekininkei;
 3. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose;
 4. Neišnešti spaudinių iš skaityklos patalpų;
 5. Laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems bei bibliotekininkei;
 6. Skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, netriukšmauti, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais, įjungus garsą.

 

3.  Skaitytojo atsakomybė:

 1. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat (arba pripažintu lygiaverčiu);
 2. Už nepilnamečių skaitytojų nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai (globėjai);
 3. Tyčia sugadinęs skaityklos turtą ar įvykdęs kitus skaityklos taisyklių pažeidimus skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai (globėjai);

Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems skaitykloje nustatytą naudojimosi skaitykla taisykles, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis skaitykla.